TV& VIDEO

Chào ngày mới - 26/10/2016

  • Chào ngày mới ngày 26/10/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Niềm vui của gia đình thuyền viên Phan Xuân Phương; Loay hoay tìm phương án xử lý sạt lở bờ biển Cửa Đại Hội An; Độc đáo bảo tàng cổ vật tư nhân.