TV& VIDEO

Chào ngày mới- 26/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 26/3/2016 có những nội dung chính: Khó khăn trong phòng chống virus Zika; Nông nghiệp thiệt hại nặng do thiên tai; Cảnh báo cháy nổ tại các chợ...