TV& VIDEO

Chào ngày mới - 26/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 26/5/2016 với nội dung đáng chú ý: Nông dân Phú Yên đồng loạt gieo sạ lúa Hè - Thu; Quảng Nam thu giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc; Chấn chỉnh công tác đào tạo tiến sĩ.