TV& VIDEO

Chào ngày mới - 27/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 27/01/2016 với những nội dung chính: Góp vốn mua đất, 5 năm chưa nhận sổ đỏ; Mô hình hỗ trợ người dân và du khách ở TP.Nha Trang; Thanh Long tết mất mùa mất giá;...