TV& VIDEO

Chào ngày mới - 27/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 27/3/2016 với một số tin tức đáng chú ý: Lào xả nước từ các đập thủy điện chống hạn cho các hạ lưu sông Mekong; Miền Trung và miền Nam liên tục nhận hỗ trợ điện từ miền Bắc; Trung Quốc hủy hàng chục tấn chuối nhập khẩu từ Philippines...