TV& VIDEO

Chào ngày mới - 27/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 27/6/2016 với những nội dung chính sau: Khu sửa chữa tàu thuyền Phú Yên đối diện nguy cơ xóa sổ; Một người Nhật ở Hội An...