TV& VIDEO

Chào ngày mới - 27/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 27/7 với nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Đặt kiểm định môi trường tại Formosa; Philippines cai nghiện ma túy bằng vũ điệu Zumba.