TV& VIDEO

Chào ngày mới - 28/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 28/01/2016 với nội dung đáng chú ý: Thiệt hại do giá rét và công tác khắc phục; Lễ hội ánh sáng tại Đà Nẵng; Những trường ĐH, CĐ đầu tiên công bố thông tin tuyển sinh.