TV& VIDEO

Chào ngày mới- 28/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 28/02/2016 gồm một số tin chính sau: Lừa tiền chủ tàu - Hệ lụy từ khan hiếm lao động đi biển; Làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng Sơn Trà, Đà Nẵng; Nhiều lỗ hổng trong quản lý khai thác cát ở Quảng Ninh...