TV& VIDEO

Chào ngày mới - 28/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 28/3 với những nội dung đáng chú ý: Festival văn hóa tơ lụa Việt Nam - châu Á tại Hội An; Cam Ranh bãi rác gây ô nhiễm; Tại sao Molenbeek trở thành cái nôi của khủng bố...