TV& VIDEO

Chào ngày mới - 28/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 28/5/2016 có những nội dung chính: Cần minh bạch hóa nguồn thu phí BOT; Triển khai nhiều giải pháp hạn chế chiếm đất rừng; Khánh Hòa cần 9.400 tỉ đồng đầu tư hồ chứa nước...