TV& VIDEO

Chào ngày mới - 28/8/2016

  • Chào ngày mới - 28/8/2016 với những nội dung chính sau: Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Ninh Thuận; Tìm phương án khai thác thủy sản tại miền Trung...