TV& VIDEO

Chào ngày mới - 29/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 29/01/2016 với những nội dung chính: Người trồng hoa Đà Nẵng chưa hưởng lợi từ đường hoa;Cuba hoan nghênh Mỹ nới lỏng cấm vận; Dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...