TV& VIDEO

Chào ngày mới - 29/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 29/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do cá chết tại miền Trung; Du lịch miền Trung vẫn thu hút khách; Người dân tự lập chốt bảo vệ rừng...