TV& VIDEO

Chào ngày mới - 29/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 29/5 với các nội dung đáng chú ý: Tăng cường lộ trình triển khai xăng sinh học E5; Canada phát triển loài ong chúa mới; WHO bác đề xuất hoãn tổ chức Olympics ở Brazil.