TV& VIDEO

Chào ngày mới - 29/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 29/6 với nội dung đáng chú ý: Tìm thấy 2 thi thể tổ bay Casa-212 gặp nạn; Huế cấy ghép thành công ốc tai điện tử cho người khiếm thính; Sinh viên Mỹ làm chân giả đi giày cao gót cho phụ nữ khuyết tật.