TV& VIDEO

Chào ngày mới - 29/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 29/7 với nội dung đáng chú ý: Bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Gia Lai; Khó khăn trong quản lý xả thải tại các khu công nghiệp; Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh.