TV& VIDEO

Chào ngày mới - 30/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 30/3 với những nội dung đáng chú ý: 38 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Thái Lan; Quang Nam xử lý 60 tấn cyanua giả trước 24/5; Lúng túng trong quản lý thực phẩm bẩn; Khả năng Minh Béo bị kết tội tại Mỹ...