TV& VIDEO

Chào ngày mới - 30/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 30/8/2016 với những nội dung chính sau: Bế mạc cuộc thi nghệ thuật sân khấu tuồng và dân ca kịch; Triển khai bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển...