TV& VIDEO

Chào ngày mới - 31/10/2016

  • Chào ngày mới ngày 31/10 với nội dung đáng chú ý: Quảng Ngãi tái định cư cho người dân vùng sạt lở; Đà Nẵng đầu tư và cải tạo công trình điện phục vụ APEC; Không khí Halloween sôi động trên thế giới.