TV& VIDEO

Chào ngày mới - 31/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 31/5/2016 với những nội dung đáng quan tâm: Hôm nay ngày thế giới không thuốc lá 2016; Nghi vấn máy bay hạ cánh làm thủng mái nhà dân; Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2016.