TV& VIDEO

Chào ngày mới - 31/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 31/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Thiếu kênh tư vấn xét tuyển đại học hiệu quả cho học sinh; Từ 1/8, xuất nhập cảnh mang quá hạn mức trên 5 triệu đồng sẽ bị phạt; Kinh nghiệm trong chuyển đổi nghề cho ngư dân; Phát hiện thêm tranh vẽ trên đá ở thánh địa Machu Picchu...