TV& VIDEO

Chào ngày mới - 31/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 31/8/2016 với những nội dung chính sau: Gãy 3 dằm cầu trên đường cao tốc nối Huế - Đà Nẵng; Quảng Bình cần chính sách hỗ trợ cho HS - SV miền biển; Ngành đường sắt chủ động tăng mác tàu dịp tết; Chợ hoa ở thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh...