Chính quyền Paris kêu gọi ngừng dịch vụ ổ khóa tình yêu của khách du lịch

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM