Chuyên mục

Cho vay tiêu dùng tăng mạnh

Video -

22/11/2019 11:29

VTV.vn - Tín dụng tiêu dùng tại một số ngân hàng đã tăng gấp rưỡi mức tăng trưởng chung, là con gà đẻ trứng vàng cho nhiều ngân hàng.

Xem thêm