TV& VIDEO

Ghế không tựa: Hoàng Minh Nhật - Vua đầu bếp Việt Nam

  • Ghế không tựa: Đồng hành cùng vua đầu bếp Việt Nam Hoàng Minh Nhật. Vua đầu bếp 2014 chia sẻ bí quyết trở thành Masterchef.