TV& VIDEO

Học viện ngôi sao - Số 37 - 29/10/2015

  • Học viện ngôi sao - Số 37 ngày 29/10/2015: Tiểu Nương, Hoàng Dương và Mỹ Linh đã không được trình diễn và rơi thẳng vào nhóm thí sinh nguy hiểm ngay phút mở màn đêm liveshow Đề cử tuần 4 Học viện ngôi sao 2015.