Kết nối miền Tây - 22/10/2017

  • Kết nối miền Tây - 22/10/2017 với nội dung chính sau: 57 tỷ đồng xây dựng cầu nông thôn vùng Đồng Tháp Mười; Quốc lộ 60 xuống cấp nghiêm trọng...