TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 01/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 01/7 với những nội dung đáng chú ý: Ngư dân không mặn mà vay vốn đóng tàu theo NĐ 67; Ngư dân khốn đốn vì thủ tục chi trả bảo hiểm.