TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 02/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 02/3/2016 với nội dung chính: Ngư dân Quảng Trị được mùa tôm hùm.