TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kết nối miền Trung - 03/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 03/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Thói quen điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia; Tình trạng xe khách vi phạm tốc độ cuối năm cao...