TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 03/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 03/3 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng biển xâm thực người dân lo lắng; Phú Yên nỗ lực xây kè bảo vệ người dân; Quảng Bình tàu cá liên tục bị mắc cạn tại cửa biển...