TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 03/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 03/6 với những nội dung đáng chú ý: Phòng chống đuối nước cho trẻ, trách nhiệm không của riêng ai; Đà Nẵng sôi nổi trong phong trào học bơi.