TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 04/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 04/3/2016 với nội dung chính: Mất cắp thiết bị an toàn giao thông trên quốc lộ 1; Người dân leo dải phân cách băng qua quốc lộ; Điều chỉnh dải phân cách quốc lộ 1...