TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 04/5/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 04/5 với các nội dung đáng chú ý: Quảng Bình: Người dân phấn khởi mua cá sạch;Thừa Thiên - Huế thành lập các điểm thu mua cá sạch...