TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 05/11/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/11/2016 với những nội dung chính: Tháo gỡ khó khăn do khan hiếm gỗ đóng tàu.