TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 05/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 05/9/2016 với những nội dung chính: Quảng Bình những bước tiến trong cải cách hành chính; Đà Nẵng làm thủ tục khai sinh tại nhà;...