TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 06/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 06/6 với những nội dung đáng chú ý: Gia tăng tình trạng lâm tặc hành hung kiểm lâm; Khó kiểm soát vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông.