TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 07/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 07/3 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Trị gia tăng tình trạng học sinh bỏ học; Tình trạng bỏ học sau Tết tại Đắk Lắk; Mô hình mỗi giáo viên đỡ đầu một học sinh ở Phú Yên.