TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 07/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 07/6/2016 với những nội dung chính sau: Thấy gì qua vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn; Các cơ sở du lịch nói gì về quyết định dừng hoạt động bến du thuyền...