TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 08/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 08/8/2016 với những nội dung chính: Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp còn thấp; Chậm thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp;...