TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 08/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 08/6 với những nội dung đáng chú ý: Ngăn chặn khai thác cạn kiệt nguồn lợi biển; Quảng Bình nỗ lực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã.