TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 08/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 08/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Đắk Nông bùng phát dịch sốt xuất huyết; Tình hình sốt xuất huyết tại miền Trung - Tây Nguyên.