TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 09/9/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 09/9 với nội dung đáng chú ý: Hải Sản phần không thể thiếu của du lịch biển; Du lịch kênh tiêu thụ hải sản.