TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 10/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 10/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng ở Sơn Trà, Đà Nẵng; Phá rừng làm rẫy ở tỉnh Kon Tum.