TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 11/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 11/01/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Báo động tình trạng người dân leo qua dải phân cách; Tình trạng phá hoại các hạng mục đảm bảo ATGT...