TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 11/3/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 11/3/2016 với những nội dung chính sau: Nhìn lại một năm triển khai nghị định 67; Phát triển tàu cá vỏ sắt tại tỉnh Quảng Trị...