TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 12/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 12/01/2016 gồm một số tin tức đáng chú ý sau: Báo động tình trạng vận chuyển kinh doanh thực phẩm bẩn; Đắk Lắk tăng cường xử lý thực phẩm bẩn...