TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 13/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 13/01/2016 có một số nội dung chính: Học sinh vùng núi nhọc nhằn tìm con chữ; Nỗi lo trường học xuống cấp ở vùng cao; Đắk Nông: Một huyện nợ lương giáo viên hơn 5 tỷ đồng...