TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 14/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 14/01/2016 có một số nội dung chính sau: Người dân Quảng Trị qua sông bằng dây cáp; Nghịch lý cầu treo dân sinh tại Quang Nam...